Riadiaci modul pre ovládanie príslušenstva ver.: 3

   Univerzálny modul pre ovládanie príslušenstva (výhybky, rozpojovače, návestidlá, priecestia, osvetlenia a pod.), ktorý je vhodný pre digitálny DCC systém alebo v prípade použitia len pre osvetlenie je možné použiť analógové napájanie.

Možnosti modulu:


Stručný popis:

      Riadiaci modul je možné napájať viacerými spôsobmi (viac informácií v návode). Príslušenstvo sa pripája na výstupy v správnej polarite, ktorá je naznačená zo spodnej časti plošného spoja (spravidla je kladný pól červený vodič a záporný pól čierny vodič). V prípade LED osvetlenia, je potrebné použiť predradný rezistor alebo stabilizátor, inak príde k zničeniu LED! Na jeden výstup je možné zapojiť paralelne alebo sériovo viacero osvetlení. Pri opačnom zapojení nebude LED svietiť. Osvetlenie môže ovládať aj žiarovky 12V-16V max 1W. V tomto prípade treba počítať s vyšším zahrievaním zariadenia. Všetky výstupy sú chránené proti skratu vratnými poistkami 250mA s menovitým prúdom 100mA. Modulom je možné ovládať aj prestavníky a semafóry s rozhraním S-COM. Zariadenie bolo testované s prestavníkmi MTB (MP1, MP5) a PECO (PL10W, PL10WE), ktoré sa pripájajú priamo k výstupom. Prestavníky z vyšším odberom (napr. TILLIG 83531, 83532) je možné spínať napríklad cez relé (vhodný typ je napríklad V23079B1203B301). Motorické prestavníky určené pre striedavé napájanie sa týmto dekodérom nedajú prepínať priamo (napr. CONRAD). Tak isto je vhodné použiť relé na 12V-15V. Semafóry s SCOM rozhraním treba upraviť na dvojvodičové zapojenie(schéma zapojenia v návode).

Prednastavené konfigurácie

CV8=201

  Adr0 - výstupy 1-8 žiarivka typ3, Adr1 - výstupy 9-15 sodíková lampa 1 oneskorenie zapnutia 5, výstup 16 pokazená sodíková lampa 1

CV8=202

  Adr0 - výstupy 1-8 žiarovka náhodné zapínanie 1, Adr1 - výstupy 9-14 žiarovka, žiarivka náhodné zapínanie 2, Adr2 - výstup 15 blikanie, výstup 16 opačné blikanie

CV8=203

  Adr0 - motorický prestavník, Adr1 - odjazdové návestidlo 1 a 2, Adr4 - výstupy 1-8 sodíková lampa 2, Adr5 - výstupy 13-16 žiarivka náhodne

CV8=204

  Adr0 - motorický prestavník1, Adr1 - motorický prestavník2, Adr2 - elektromagnetický prestavník, Adr4 -vjazdové návestidlo, Adr5 - výstupy 1-8 sodíková lampa 2

     Modul obsadí osem funkcií (F1 - F8), ktoré sú priradené ôsmim za sebou idúcim adresám. Na každom výstupe je možné nastaviť ľubovoľný efekt (CV522-CV537) a jas v 31 úrovniach (CV542-CV557). Každému výstupu je možné priradiť oneskorenie zapnutia - vypnutia a náhodné generátory (neplatí pre výstupy nakonfigurované ako prestavníky a SCOM). Pri nastavení výstupov pre prestavníky, sa v prípade aktivovania viacerých prestavníkov súčastne, výstupy prepínajú postupne. Pri nastavení výstupu pre SCOM semafór (len pre jednoduché riešenie) sa po zapnutí modulu začne vysielať signál STOP (kód0). Po aktivovaní výstupu sa vysiela signál podľa nastaveného efektu. Viac informácií je na stránkach výrobcu. Dočasnú-podmienenú zmenu na SCOM výstupe je možné nakonfigurovať v CV612-CV635. Toto nastavenie je vhodné využiť napríklad pri zmene návestného signálu podľa nastavenia výhybky (rovno, odbočka) alebo pri radení viacerých semaforov na trati (predzvesť a pod.).Po nakonfigurovaní dekodéra, je možné zariadenie uzamknúť proti nechcenej zmene nastavenia.Rozpis efektov
hodnota efekt CV522 až CV537
0  bez efektu
1  žiarovka
2  maják
3  blesk
4  dvojitý blesk
5  žiarivka typ1 - so štartérom
6  žiarivka typ2 - nová so štartérom
7  žiarivka typ3 - s meničom
8  žiarivka typ4 – nová elektronická
9  žiarivka typ5 – nová elektronická
10  pokazená žiarivka po čase OK
11  pokazená žiarivka
12  pokazená žiarivka, na konci životnosti
13  pokazená žiarivka eletronická 1 po čase OK
14  pokazená žiarivka eletronická 2 po čase OK
15  sodíková lampa 1
16  sodíková lampa 2
17  pokazená sodíková lampa 1
18  pokazená sodíková lampa 2
19  plynová lampa 1
20  plynová lampa 2
21  plynová lampa 3 slabý tlak plynu
22  plynová lampa 4 slabý tlak plynu
23  blikanie podľa CV554 a CV555
24  opačné blikanie podľa CV554 a CV555
25  blikanie podľa CV556 a CV557
26  opačné blikanie podľa CV556 a CV557
27  zváranie 1
28  zváranie 2
29  prerušované zváranie
30  oheň 1
31  oheň 2
101  elektromagnetický prestavník rovno
102  elektromagnetický prestavník odbočka
111  motorický prestavník rovno
112  motorický prestavník odbočka
201-216  scom semafórStiahnuť : Návod testovacia verzia                     Návod verzia 3.0 Priradenie jednotlivých bitov k výstupom
7 6 5 4 3 2 1 0
výstup 1-8 výst. 8 výst. 7 výst. 6 výst. 5 výst. 4 výst. 3 výst. 2 výst. 1
výstup 9-16 výst. 16 výst. 15 výst. 14 výst. 13 výst. 12 výst. 11 výst. 10 výst. 9


Binárna kalkulačka
bit
7 6 5 4 3 2 1 0Výpočet adresy
adresa
CV1 (CV513) CV9 (CV521)
ROCO LENZ


Napájanie DCC (konektor DCC/Power) 12-20V
Napájanie analog (konektor DCC/Power) 7-20V
Zaťaženie jedného výstupu max 0.1A, impulzne 0.25A
Celkové zaťaženie max 2.0A
Rozmery 50mm x 83mm x 18mm                © 2018     " Peter Ližica "                   •                   všetky práva vyhradené                   •                   E-Mail: info@digitrains.eu